SCADA & ANALYSER

Välkommen till Styr och Ställer SCADA & Analyser webbportal

Styr och ställer är ett kunskapsföretag inom styr - regler och energiteknik, våra tekniska lösningar förbättrar funktioner och sänker energikostnaderna.

Styr och ställers profil är att energieffektivisera fastigheter. Vi börjar ofta våra uppdrag med att göra en energikartläggning och förslag på åtgärder för kundens anläggning.

Vi förvaltar utförda åtgärder med bland annat rapportering av energiförbrukning, optimerar systemen och anläggningar, för att säkerhetsställa förväntade besparingar.

SCADA

Scada Online connects directly via the internet to the building engineering systems and get information, presented in a uniform way, no matter what manufacturer that supplied the equipment in each building. Operational information is transmitted via a web interface, which makes the information accessible Farn any computer with internet access.

In Scada can driftteknikerfinjustera setpoint, make scheduling Ninar, manage alarm management and a better understanding of energy usage and trends across the property portfolio.

ANALYSER

Analyser Online is a powerful tool for energy monitoring and to monitor and calculate metrics, giving property owners more control of their economy. Thanks to various ratios with compensation, different properties compared.

Both operating and financial managers get easier control of the economy for both the individual properties that larger stocks. This is, among other things, a great help in order to meet all requirements for energy certificate.